Oferta wyceny

Operat szacunkowy jest opinią rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości, na podstawie przeprowadzonej analizy rynku.

Operaty szacunkowe sporządzam dla celów:

 • wyceny nieruchomości dla banków (kredyty pod zabezpieczenie wierzytelności)
 • sprzedaży nieruchomości
 • postępowań dla sądów, zakładów ubezpieczeniowych
 • wyceny wartości służebności przejazdu i przechodu
 • określenia wartości służebności przesyłu mediów, czyli określenia wysokości odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości z tytułu umiejscowienia sieci energetycznej, gazowej, wodnej
 • postępowania wywłaszczeniowego
 • aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego
 • określenia wysokości opłat adiacenckich czy renty planistycznej
 • określenia wartości poniesionych nakładów
 • sprawozdań finansowych
 • określenia wartości czynszu dzierżawnego
 • wnoszenia wkładów nie pieniężnych (aportu) do spółek
 • określenia wartości nieruchomości dla potrzeb indywidualnego inwestora


Wyceny majątkowe obejmują następujące rodzaje nieruchomości:

 • lokale mieszkalne
 • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego
 • lokale usługowe, handlowe
 • budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne
 • garaże
 • nieruchomości komercyjne (biurowe, handlowe, magazynowe, przemysłowe, inne)
 • nieruchomości gruntowe niezabudowane, działki budowlane
 • dom w budowie
 • nieruchomości rolne
 • nieruchomości leśne
 • nieruchomości użyteczności publicznej
 • nieruchomości rekreacyjne

 

Dodatkowo przygotowuję:

 • analizy rynku nieruchomości
 • analizy opłacalności inwestycji